Skip to content
Home » Kutsekoja juhatuse liikmena jätkab Tiia Randma

Kutsekoja juhatuse liikmena jätkab Tiia Randma

Kutsekoja nõukogu pikendas SA Kutsekoja praeguse juhatuse liikme Tiia Randma lepingut ning kiitis heaks sihtasutuse järgmise viie aasta tegevusplaanid.

Tiia Randma uus viieaastane lepinguperiood algab augustis. Nõukogu kiitis heaks ka Randma esitatud Kutsekoja olulisemad töösuunad aastateks 2022–2027. Eelseisvate aastate peamise väljakutsena tõi Randma välja uute infosüsteemide väljatöötamise, sh oskuste süsteemi arendamise.

Kutsekoda on loomas oskuste süsteemi, millest saab tööriist inimeste oskuste hindamisel ja testimisel. Erinevalt praegusest ametikesksest kutsestandardite süsteemist võimaldab uus lähenemine kirjeldada seda, kuidas peaks oskused olema komplekteeritud, et teatud tegevusi läbi viia. Uudseid oskusprofiile saab luua nii töökohtade kui õppekavade kirjeldamiseks.

Kavas jätkata ka OSKA valdkondlike uuringute uue andmemudeli väljatöötamisega ning kutseregistris kutseeksamite korraldamise halduskeskkonna arendamisega.

Kutsekoja eesmärk on olla järgmisel viiel aastal usaldusväärseim kompetentsikeskus tulevikutöö ja -oskuste alal, karjääri- ja õpivalikute toetaja ning sõltumatu, lisandväärtust pakkuva infovälja looja tööjõu ja oskuste teemal keskpikas vaates.

SA Kutsekoda on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas tegutsev erapooletu koostööplatvorm, kes viib läbi OSKA tööjõu ja oskuste vajaduse uuringuid ning korraldab Eesti kutsesüsteemi tegevust.

Skip to content