Skip to content
Home » Kutsekoja auraha statuut

Kutsekoja auraha statuut

auraha
Auraha laureaadid 2021

Kutsekoja auraha statuut on asutatud 2018. aastal seoses kutsesüsteemi 20. aastapäevaga.

Auraha on austus- ja tunnustusavaldus inimestele, kes on mänginud olulist rolli Kutsekoja või kutsesüsteemi kujunemisel ning kelle isiklikke saavutusi kutsesüsteemi arendamisel saab seada eeskujuks.

Auraha andmise eesmärk

  • Motiveerida inimesi panustama kutsealase tegevuse arengusse.
  • Tõsta esile neid, kelle tegevust kutsesüsteemi arendamisel saab seada eeskujuks.
  • Tõsta kutsesüsteemi usaldusväärsust ja mainet.

Auraha kirjeldus

Auraha on hõbedast (proov 925) oksüdeeritud münt diameetriga 4 cm. Esiküljel on
Kutsekoja logo ning tagaküljel kavaleri nimi ja väljaandmise aasta.

Auraha andmise kord

Aurahade väljaandmine toimub iga viie aasta järel või seoses Kutsekojale olulise sündmusega.
Ühel aastal valitakse välja kuni 10 auraha kavaleri.

Auraha saajate kandidaate võivad esitada kõik Kutsekoja töötajad. Auraha andmise otsustab
Kutsekoja juhatuse kokku kutsutud 7-liikmeline komisjon hääletamise teel. Igal
komisjoni liikmel on üks hääl ja valituks osutumiseks on vajalik vähemalt viis poolthäält.

Auraha antakse üle Kutsekoja juhatuse liikme poolt Kutsekoja aastapäevaüritusel. Koos
aurahaga antakse üle ka seda tõendav tunnistus.

Lõppsätted

  • Auraha saanute nimed avaldatakse Kutsekoda kodulehel.
  • Samale inimesele auraha korduvalt ei anta.
  • Auraha selle hävimise, rikkumise ja/või kaotamise korral ei asendata.
Skip to content