Skip to content
Home » Kutsekoda tänas aurahaga kümmet inimest

Kutsekoda tänas aurahaga kümmet inimest

Kutsekoda autasustas 17. novembril peetud konverentsil „Kosmoselend tulevikku“ kümmet inimest, kes on aktiivselt osalenud Kutsekoja tegevustes ning aidanud kaasa kutsesüsteemi kujunemisele.

Kutsekoja auraha asutati 2018. aastal. See on austus- ja tunnustusavaldus inimestele, kes on mänginud olulist rolli Kutsekoja või kutsesüsteemi kujunemisel ning kelle isiklikke saavutusi kutsesüsteemi arendamisel saab seada eeskujuks.

Auraha andmise eesmärk on motiveerida inimesi panustama kutsealase tegevuse arengusse,
tõsta esile neid, kelle tegevust kutsesüsteemi arendamisel saab seada eeskujuks ning suurendada kutsesüsteemi usaldusväärsust ja mainet.

Kutsekoja auraha saajad aastal 2021

Ago Tuuling
Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO

 • Pikaajaline kultuuri kutsenõukogu liige
 • Kutsekoja nõukogu liige
 • Tema toetus Kutsekoja tegevustele on märkimisväärne

Jaanus Lass
Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühingu juhatuse liige

 • Inseneride esindaja erinevates kutsenõukogudes
 • Inseneeria valdkonna kutsestandardite koostamise ja kutse andmise algataja, pikaajaline kutsekomisjoni esimees
 • Oma valdkonna kutsestandardite rahvusvaheliste regulatsioonidega kooskõlla viimise eestvedaja

Jüri Jõema
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu nõunik

 • Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni (IKT) kutsenõukogu pikaajaline esimees
 • IKT kutsestandardite väljatöötamise metoodiline juht
 • OSKA IKT-uuringute hindamatu ekspert ja meeskonna toetaja

Külli All
Haridus- ja Teadusministeeriumii oskuste ja kutsepoliitika valdkonna juht

 • Kutsekoja suurepärane ja suure kogemuste pagasiga koostööpartner Haridus- ja Teadusministeeriumis
 • Kui jutuks on Kutsekoja arendusteemad, on alati südamega kaasas
 • Aitab leida lahendusi tulevikuplaanide elluviimiseks

Lembit Vali
Eesti Elektroenergeetika Seltsi juhatuse liige

 • Juhtinud pikka aega eri kutsenõukogusid ja kutsekomisjoni tööd
 • Tema eestvedamisel käivitus elektriinseneride kutse taotlemine
 • Tal on pikaajaline kogemus kutsestandardite töörühmades, sh on ta insenerikutsete ja oskustöötaja tasemete seostamise algataja

Mario Lambing
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi strateegilise planeerimise peaanalüütik

 • OSKA esimese ringi uuringute alusandmete koostaja
 • OSKA nõunike kogu liige
 • Pikaajalise kogemusega tööturu analüütik, kelle abi OSKA metoodika suunamisel on hindamatu

Ülle Parbo
Kutsehariduse ja kutsesüsteemi ekspert

 • Pikaajaline teeninduse kutsenõukogu liige
 • Osalenud toitlustus, majutus, turismi, kaubanduse ja veel mitmete teiste kutsestandardite töörühmades ning kutse andmise käivitamisel ja töös
 • OSKA majutuse, toitlustuse ja turismi valdkondliku uuringu võtmeekspert

Mait Palts
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor

 • Pikaajaline pühendunud Kutsekoja nõukogu esimees
 • Kutsekoja „sünnikodu“ esindajana kannab Kutsekoja kui „tütrekese“ eest eriliselt hoolt
 • Kutsekoja jaoks keerulistel aegadel on alati olnud toeks

Katrin Kerem
Kutsekoda

 • Kutsesüsteemi arendaja ja innovaatiline eestvedaja aegade algusest
 • Hooliv, uuendusmeelne ja tulevikku vaatav Kutsekoja pikaajaline juht
 • Sportlik ja inspireeriv eeskuju

Mare Johandi
Kutsekoda

 • Kutsesüsteemi „mehisemate“ valdkondade tegevuse ja tegijate koordineerija aegade algusest
 • Kutsekoja pikaajaline, sihikindel ja pühendunud töötaja
 • Sportlik ja positiivne eeskuju

Galerii autasustamiselt
17. november 2021, Rakett69 Teadusstuudiod

Skip to content