Skip to content
Home » Kutsekoda otsib kommunikatsioonijuhti

Kutsekoda otsib kommunikatsioonijuhti

Kommunikatsioonijuhi ülesandeks on avalikus inforuumis tööturu ja tööjõuvajadusega seonduva teabe süsteemselt nähtavaks tegemine ja organisatsiooni kommunikatsiooni tulemuslik juhtimine, milleks on vajalik "suure pildi" juhtimiskogemus.

Peamised tööülesanded:

 • tööturu info ja tööjõuvajadusega seonduva strateegilise teavitustöö juhtimine ja elluviimine:
  – OSKA alalehe arendamine ja Kutsekoja veebikodu sisuline haldamine;
  – uute interaktiivsete e-lahenduste väljatöötamine OSKA andmete esitlemiseks;

 • proaktiivse meediasuhtluse korraldamine, avalike ürituste, sh konverentside, seminaride kavandamine;
 • Kutsekoja sisekommunikatsiooni kavandamine.

Nõudmised kandidaadile:

 • tõendatult edukas kommunikatsioonialane töökogemus;
 • enesejuhtimise ja –kehtestamise võime, oma töö eesmärgistamise ja planeerimise oskus;
 • foto- ja videovõimekus ning sotsiaalmeedia kanalite sisuloome oskused;
 • veebipõhiste kommunikatsioonikanalite loomise ja kasutamise kogemus;
 • vabavaraliste infograafika tööriistade kasutamise kogemus;
 • väga hea suhtlemis- ja esinemisoskus;
 • algatusvõime ja järjekindlus;
 • huvi tööturu ja haridusteemade vastu.

Omalt poolt pakume:

 • iseseisvust, vastutus- ja otsustusvabadust;
 • põnevat tööd väga mitmekülgses ja arenevas valdkonnas;
 • asjatundlikku ja koostööd väärtustavat kollektiivi;
 • meeldivat töökeskkonda Marienthali Keskuses.

Kandideerimiseks saata CV ja ühe lehekülje pikkune tulevikupilt Kutsekoja tegevuste nähtavusest ja olulisusest avalikus inforuumis e-posti aadressile: kutsekoda@kutsekoda.ee hiljemalt 31. augustiks 2016.

Täpsem info:
Maaja-Katrin Kerem
Kutsekoja juhatuse liige
kati@kutsekoda.ee
+372 50 282 03

Skip to content