Skip to content
Home » Kutsekoda kuulutab välja puitmajaehitaja, tase 3, puitmajaehitaja, tase 4 ja puitmajaehitaja, tase 5 kutsestandardi kavandite arvamusküsitluse

Kutsekoda kuulutab välja puitmajaehitaja, tase 3, puitmajaehitaja, tase 4 ja puitmajaehitaja, tase 5 kutsestandardi kavandite arvamusküsitluse

Valminud on puitmajaehitaja, tase 3, puitmajaehitaja, tase 4 ja puitmajaehitaja, tase 5 kutsestandardi kavandid.

Teie arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 20. maiks 2019 e-posti aadressile irma.estra@kutsekoda.ee.

Skip to content