Skip to content
Home » Kutsekoda kuulutab välja kinnisvarahooldaja, tase 3 , kinnisvarahooldaja, tase 4, kinnisvara heakorrameister, tase 5, kinnisvara tehnohoolduse meister, tase 5, kinnisvara hooldusjuht, tase 6 ku kutsestandardi kavandite arvamusküsitluse

Kutsekoda kuulutab välja kinnisvarahooldaja, tase 3 , kinnisvarahooldaja, tase 4, kinnisvara heakorrameister, tase 5, kinnisvara tehnohoolduse meister, tase 5, kinnisvara hooldusjuht, tase 6 ku kutsestandardi kavandite arvamusküsitluse

Valminud on kinnisvarahooldaja, tase 3 , kinnisvarahooldaja, tase 4, kinnisvara heakorrameister, tase 5, kinnisvara tehnohoolduse meister, tase 5, kinnisvara hooldusjuht, tase 6 kutsestandardi kavandid.

Teie arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 22. aprilliks 2019 e-posti aadressile irma.estra@kutsekoda.ee.

Skip to content