Skip to content
Home » KUTSEKODA kuulutab välja konkursi rahvusvahelise Leonardo da Vinci projekti INLearning välishindaja leidmiseks

KUTSEKODA kuulutab välja konkursi rahvusvahelise Leonardo da Vinci projekti INLearning välishindaja leidmiseks

Välishindaja ülesandeks on hinnata projekti tulemusi ja nende vastavust projektis seatud eesmärkidele.Projekti tulemusena töötati välja arvutitarkvara Lifepass – mälupulgale salvestatud portfolio koostamise töökeskkond, mis aitab inimestel oma teadmisi ja oskusi paremini kirjeldada. Projekti fookuses olid ilma kvalifikatsioonita töötajad. Keskenduti VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) piloteerimisele projektis osalenud maades.

                  
Nõudmised välishindajale:

– väga hea inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas (tasemel C1)

– väga hea analüüsivõime

– välisprojektides osalemise kogemus

– teadmised VÕTA põhimõtetest

          
Kasuks tuleb:

– välisprojektide hindamise kogemus

– ülevaate omamine teiste riikide VÕTA kogemusest

                   
Välishindamise teostamise aeg: veebruarikuu

          

Oma ingliskeelne CV koos vabas vormis kirjutatud kaaskirjaga (samuti inglise keeles) palume saata mariann@kutsekoda.ee hiljemalt 30. jaanuariks 2011.

Skip to content