Skip to content
Home » Kutsekoda kuulutab välja IKT vanemspetsialisti, IKT inseneri, tarkvaraarendaja, tarkvaraarenduse inseneri ja IT-süsteemide nooremspetsialisti kutsestandardite arvamusküsitlused

Kutsekoda kuulutab välja IKT vanemspetsialisti, IKT inseneri, tarkvaraarendaja, tarkvaraarenduse inseneri ja IT-süsteemide nooremspetsialisti kutsestandardite arvamusküsitlused

Valminud on põhjaliku uuenduse läbinud info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia vanemspetsialist, tase 6, info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia insener, tase 7, tarkvaraarendaja, tase 6, tarkvaraarenduse insener, tase 7, IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4 kutsestandardite kavandid, mis on leitavad siit.

IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4 kutsestandard asendab senist IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4 ja IT-tugiisik, tase 3 kutsestandardeid. Kutsestandard sisaldab nüüd kolme osakutset. Muudatusega olid nõus nii töömaailma kui ka koolide esindajad.

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 18. septembriks 2019 e-posti aadressile salome.virkus@kutsekoda.ee.

Skip to content