Skip to content
Home » Kutsekoda kutsub kutse- ja hindamiskomisjonide liikmeid koolitusele

Kutsekoda kutsub kutse- ja hindamiskomisjonide liikmeid koolitusele

29. novembril ja 10. detsembril korraldab Kutsekoda kutseeksamite hindamiskomisjonide liikmetele koolituse, kus omandatakse teadmised ja praktilised oskused, mis aitavad paremini hinnata kutse taotleja kompetentsust.

Koolitust viivad läbi Juhatuse Kompetentsikeskuse juhataja ja juhtiv koolitaja Kaidi Holm ning Tallinna Ülikooli lektor Sirje Rekkor, kellel on pikaaegne kogemus kutsekomisjoni liikme ja esimehe ning hindamiskomisjoni esimehena.

Koolitusel käsitletakse muu hulgas, kuidas olla parem hindaja, kuidas hindajana orienteeruda kutsesüsteemi hindamise mõistetes, kuidas määratleda hindamismeetodit ja kuidas hinnata kutse taotleja läbivaid kompetentse.

Koolitus on suunatud eelkõige kutseeksamite hindamiskomisjonide liikmetele, kellel ei olnud võimalik osaleda 2018. aastal toimunud samateemalistel koolitustel.

Registreerimine ja lähem info

Skip to content