Skip to content
Home » Kutsekoda aitab arendada varasemat õpi- ja töökogemuse arvestamist Ukraina ülikoolides

Kutsekoda aitab arendada varasemat õpi- ja töökogemuse arvestamist Ukraina ülikoolides

OSKA nõunik Olav Aarna juhib rahvusvahelise Erasmus+ projekti QUARSU osa, mis üldistab Eesti, Iirimaa, Poola ja Portugali varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) kogemust, et seda saaks kasutusele võtta ka Ukrainas.

Projekti raames korraldatakse Ukraina ülikoolide ja teiste asutuste töötajatele seminare, et toetada sealset varasemate õpi- ja töökogemuste arvestamise rakendamist.

QUARSU (Qualifications Recognition Support for Ukrainian Universities) projekti juhtpartneriks on Krakovi ülikool Poolast, partneriteks Ukraina Haridus- ja Teadusministeerium, mitmed ülikoolid ning tööandjate liit, ülikoolid Poolast, Iirimaalt ja Portugalist. Eestist osalevad partneritena Kutsekoda ning Tallinna Tehnikakõrgkool.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Erasmus+ programmist ning see kestab 2022. aasta lõpuni.

Skip to content