Skip to content
Home » Kutseeksamite e-halduskeskkonna käivitamine oli edukas

Kutseeksamite e-halduskeskkonna käivitamine oli edukas

Tänavu aprillis Kutsekoja eestvedamisel valminud kutseeksamite e-halduskeskkond on käivitunud edukalt.

E-halduskeskkond lihtsustab oluliselt kutseeksamite korraldamist, vajaliku info ja andmete liikumist koolide ja kutse andjate vahel ning automatiseerib kutsetunnistuste registrisse kandmise. Lisaks hakkab e-halduskeskkond pakkuma vajalikku statistilist infot kutseeksamite korraldamise ja kutse andmise kohta.

Uut halduskeskkonda kasutavad juunikuise seisuga juba peaaegu kõik kutseõppe tasemeõpet (EKR tase 2–5) pakkuvad kutseõppeasutused ning 60 protsenti kutse andjatest. Selle keskkonna kaudu kantakse registrisse ligi pooled kevadiste kutseeksamite sessioonil väljastatavad kutse(tunnistuse)d.

Kutseregistri juhataja Anu Mälgandi sõnul on kutseeksamite e-halduskeskkond käivitunud väga hästi. „Kutsume kõiki koole ja kutse andjaid, kes ei ole veel uue keskkonnaga liitunud, seda peagi tegema.“

Keskkonnaga liitumiseks on vajalik kasutajakonto. Selle loomiseks tuleb saata Kutseregistrile e-posti aadressil eksamihaldus@kutsekoda.ee vastav palve ning oma isikukood.

Mälgandi sõnul jätkub ka süsteemi jooksev parandamine ja täiendamine, et arvestada kasutajatelt tulnud tagasiside ja vajadustega.

E-halduskeskkonna vabatahtlik kasutamine lõpeb novembri algul, mil kutseõppe tasemeõppe koolilõpetajate kutseeksameid saabki vaid selle keskkonna kaudu teha.

Kutseeksamite e-halduskeskkond kasutab Eesti hariduse infosüsteemi ning kutseregistri andmeid. Kutseõppe lõpetajate nimekirjad esitatakse kutse andjale automaatselt õppekavade kaupa. Kutse andja saab omalt poolt märkida, kus ja millal konkreetne eksam toimub, koostada hindamiskomisjonid ja anda kutsekomisjonile kutse andmise kohta vajaliku teabe.

Selleks, et automaatika toimiks, on koolil vaja hariduse infosüsteemis EHIS siduda õppekava kutsestandardiga, mille alusel hindamist korraldatakse.


Vaata ka kutseeksamite e-halduskeskkonda tutvustavat koolitust!

Skip to content