Skip to content
Home » Kuressaare Ametikoolis tehti esimest väikelaevaehitajate kutseeksamit

Kuressaare Ametikoolis tehti esimest väikelaevaehitajate kutseeksamit

Eksamikomisjoni kuulunud AS Baltic Workboats tegevjuht Peeter Laum ütles, et tegu oli ajaloolise ja haruldase sündmusega, kuna sellist eksamit pole vähemalt taasiseseisvunud Eestis varem korraldatud.

Eksami sooritamiseks tuli lahendada teooriatest ning praktilise tööna etteantud joonise põhjal valmis teha puupaadi detail, mille täpsust ja kvaliteeti eksamikomisjon hindas.

Lisaks ametikooli paadiehituse eriala juba lõpetanud või praegu neljandal kursusel õppivatele noormeestele tegi kutseeksamit ka üks neiu- neljanda kursuse õpilane Keiti Kangur, kes eksami ka sooritas.

Kutseeksami sooritas kokku kümme eksamineeritavat. Kaks mittesooritanut ei läbinud teooriatesti. „Võib rahule jääda. See on täiesti normaalne tulemus," sõnas eksamikomisjoni juhtinud Jüri Minjajev Eesti Mööblitootjate Liidust.

„Kooli poolt oli eksam kenasti korraldatud," lisas Minjanev. „Suure vaeva nägija oli kutseõpetaja Rein Reino, kes kõik tööriistad ja toorikud ette valmistas."

Laum kiitis paadiehituse eriala lõpetanuid, kes on oma erialaseid oskusi pärast kooli lõpetamist edasi arendanud.

Lisaks Laumile ja kuulusid eksamikomisjoni koosseisu Maret Pank Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledþist ja Andi Tamm Luksusjahist.

Tunnustatud väikelaevaehitaja kutseeksamikeskuseks sai ametikool sel kevadel.

„Loodan, et kõik ametikooli lõpetajad võtavad edaspidi kutseeksamist osa, hoolimata sellest, et see on vabatahtlik," sõnas Minjajev ning kinnitas, et kutsetunnistuse väärtus selle omaniku jaoks järjest kasvab.

Kuressaare Ametikool on ainus kutseõppeasutus Eestis, kus saab õppida väikelaevaehituse valdkonna oskustööliseks. 2003. aastal ametikoolis alustatud paadiehituse eriala on tänaseks lõpetanud kaks lendu kokku 23 õpilasega. Erialale võetakse õpilasi vastu põhihariduse baasil.
Skip to content