Skip to content
Home » Kultuuri Kutsenõukogu valis esimehe ja andis kutse andja õiguse Tartu Ülikoolile mitme õppekava osas

Kultuuri Kutsenõukogu valis esimehe ja andis kutse andja õiguse Tartu Ülikoolile mitme õppekava osas

 

Täna Kutsekojas kogunenud Kultuuri Kutsenõukogu valis esimeheks Toomas Tõnise, kes esindab kutsenõukogus Eesti Olümpiakomiteed ning aseesimeheks Janne Andersoo, kes on Eesti Rahvusraamatukogu esindaja. Olulise otsusena anti kutse andja õigus mitme Tartu Ülikooli õppekava osas.

 

Tartu Ülikool sai bakalaureuse taseme lõpetajatele järgmiste kutsete andmise õiguse: dekoraator-butafoor, tase 6; valguskujundaja, tase 6 ja raamatukoguhoidja, tase 6.

 

Kinnitati ka rahvakunsti ja käsitöö osakutsete andmiseks vajalik kutse andmise kord ja tasu suurus kutseõppeasutuse lõpetajatele. Käsitöö on Kultuuri Kutsenõukogus uus kutseala, kuni 2015. aasta lõpuni tegutses eraldi Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu, mis liideti uue Kultuuri Kutsenõukogu koosseisuga.

 

Kultuuri kutsenõukogu kureerib järgmiste valdkondade kutsealase tegevuse korraldamist: etenduskunstide tugiteenused; film ja televisioon; kultuuritöö; kunst, fotograafia ja disain; käsitöö; lõbustus- ja vaba aja tegevused; muuseumitöö; muusika; raamatukogundus; restaureerimine-konserveerimine ning sport.

 

Kutsenõukogu on Kutsekoja juures tegutsev Vabariigi Valitsuse moodustatud kutsetegevuse valdkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajatest koosnev haldusorgan, mis arendab kutsesüsteemi oma valdkonnas. Kutsenõukogu kinnitab kutsestandardeid ja annab kutse andmise õigusi, kinnitades kutse andmise korrad ja tasu suurused ning langetab muid kutsealast tegevust ja arendamist puudutavaid otsuseid.

Skip to content