Skip to content
Home » Konverentsil Töö ja oskused 2025 tutvustatakse OSKA esimese aasta tulemusi

Konverentsil Töö ja oskused 2025 tutvustatakse OSKA esimese aasta tulemusi

 

OSKA on tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem, mis otsib vastuseid küsimustele, kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja täna ja homme, kus ja kuidas neid oskusi saab omandada ning mida peaks tänases haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata.

 

Konverentsi avab Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Mart Laidmets, peakõneleja on OECD Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse direktoraadi tööturuanalüüsi ja -poliitika divisjoni juht Mark Keese, kes keskendub vajalikele tulevikuoskustele tööjõuturul ja nende prognoosimisele. Samuti tulevad jutuks muutused elukestvas õppes ja tööturu mobiilsuses ning aktiivne tööturu poliitika. Olulisematest tulevikutrendidest Eesti vaatepunktist kõnelevad Viljar Lubi, Mati Heidmets, ning Siim Raie. Ploki võtavad kokku tööturu osapoolte esindajad Mait Palts ja Peep Peterson.

 

Konverentsi paneeldiskussioonis arutletakse IKT, metsanduse ja puidutööstuse ning arvestusala valdkondades eesseisvaid väljakutseid seoses tööjõu ja oskuste vajaduse muutumisega. Arutelus osalevad koolide ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajad: Jaak Aaviksoo, Ants Sild, Ellen Tohvri, Haana Zuba-Reinsalu, Ivar Dembovski, Mart Laidmets ja Ott Pärna. Konverentsi võtavad kokku oma karjääris pöörde teinud inimesed, kes pakuvad inspiratsiooni juba uueks normaalsuseks saanud töötamise tulevikutrendist.

 

Konverentsi kava ja OSKA uuringud on leitavad: http://oska.kutsekoda.ee/

 

Konverentsi korraldavad SA Kutsekoda koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeiumi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Ametühingute Keskliidu ja Töötukassaga. Konverentsi korraldamist toetab Euroopa Sotsiaalfond.

 
Skip to content