Skip to content
Home » Konkurss: tunnustatud kutse andja 2023

Konkurss: tunnustatud kutse andja 2023

Avatud on kandideerimine Kutsekoja kvaliteedimärgile „Tunnustatud kutse andja 2023. Väljapaistev kutseoskuste hindajate koolitaja.“

Kutsekoda soovib tänavu tunnustada neid kutse andjaid, kes on tõstnud oma valdkonna hindamiskomisjoni liikmete töö kvaliteeti läbi hindajate koolitamise.

Oma kandidatuuri on oodatud esitama kõik konkursiga valitud kutse andjad. Kandideerimiseks palume esitada 15. oktoobriks 2023 lühivaate oma tegevusest, toetudes etteantud küsimustele.

Väljapaistvaid kandidaate tunnustatakse Kutsekoja kvaliteedimärgiga.

Kutsekoja kvaliteedimärgi andmise eesmärk on väärtustada kutse andmise tegevust, motiveerida kutse andjaid kutsealase tegevuse arendamisel ning tõsta kutsesüsteemi usaldusväärsust, kvaliteeti ja mainet.

Tunnustatud kutse andja kvaliteedimärgi statuut

Skip to content