Skip to content
Home » Konkurss kutse andja leidmiseks IT-süsteemide ja teenuste ning tarkvaraarenduse kutsetele on luhtunud

Konkurss kutse andja leidmiseks IT-süsteemide ja teenuste ning tarkvaraarenduse kutsetele on luhtunud

Vastavalt kutseseaduse § 11 lõikele 2, Haridus- ja Teadusministri määrusele nr 64 “Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord” ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu § 9 lõike 1 punktile 2, on kutse andja leidmise konkurss IT-süsteemide ja teenuste ning tarkvaraarenduse kutseala 3.–5. EKR taseme kutsetele luhtunud.

Skip to content