Skip to content
Home » Kohtumine EQF portaali arendajatega Kutsekojas

Kohtumine EQF portaali arendajatega Kutsekojas

 04. detsembril külastasid Kutsekoda European Qualifications Framework (EQF: Euroopa kvalifikatsiooniraamistik) portaali Euroopa Komisjoni poolsed arendajad hr Pikros Notis ja hr George Strousopoulos, kes tutvustasid üle-Euroopalist EQF portaali tööversiooni ning Ploteus programmi veebilehel arendatavat liikmesriikides õpivõimaluste ja kvalifikatsioonide tutvustamise ning võrdlemise andmebaasi ja liikmesriikidelt küsitava andmestiku mudelit.

Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) poolse tutvustuse esitas Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna asejuhataja Margus Kärner. Arutelu käigus selgus, et EHIS-es puudub andmebaasi kirje ja ühendus mis kirjeldaks, millise kvalifikatsiooni saab õppekava läbides – see on olemas manusena lisatud õppekava failis.

Kutseregistri poolse tutvustuse esitasid kutseregistri juhataja Heli Oruaas ja Kutsekoja juhatuse liige Olav Aarna. Suurem osa vajalikust informatsioonist on olemas, kuid võimalikke asjakohaseid viiteid õppekavadele Kutsekoja infosüsteemis ei ole.

Lepiti kokku järgmises tööde ajakavas: Kutsekoda esitab EQF portaalile esimesel võimalusel demofaili, mis kirjeldab Eesti kvalifikatsiooniraamistikku ja selle seoseid EQF-ga ning 2013. aasta esimese kvartali jooksul arendatakse välja ja edastatakse testimiseks esimene EQF portaali andmemudelile vastav .xml fail Eesti kvalifikatsioonide kirjeldustega.

Skip to content