Skip to content
Home » Kinnisvarahoolduse ja palkmajaehituse kutsestandardid läbisid uuenduse

Kinnisvarahoolduse ja palkmajaehituse kutsestandardid läbisid uuenduse

Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu kinnitas uuendatud puitmajaehitaja ja kinnisvarahoolduse kutseala kutsestandardid.

Palkmajaehitaja kutsestandardid muutsid nii nime kui ka sisu. Senine käsitööpalkmaja ehitamise kompetents muutus puitmajaehitaja 4. ja 5. taseme spetsialiseerumiseks. Kutsestandardi põhilise sisu moodustab aga tööstuslikult või valmistatud puitdetailidest ja/või moodulitest majade ehitamine. Samuti lisandus standarditesse käsitööpalkmajade tootja ja renoveerija spetsialiseerumine. Puitmajaehitaja kutsestandardid jõustuvad alates 1. jaanuarist 2020. Aasta lõpuni kehtivad praegused palkmajaehitaja kutsestandardid.

Lisaks kinnitas kutsenõukogu kinnisvara hoolduse kutseala uuendatud kutsestandardid: kinnisvarahooldaja, kinnisvara heakorrameister, kinnisvara tehnohoolduse meister ja kinnisvara hooldusjuht. Kinnisvarahooldaja, tase 3 on uus kutsestandard, mis koostati eelkõige kutsehariduse vastava taseme õppekavade jaoks. Senise kinnisvara hooldusmeistri kutse spetsialiseerumised löödi lahku kaheks iseseisvaks kutsestandardiks – kinnisvara heakorrameister, tase 5 ja kinnisvara tehnohoolduse meister, tase 5.

Kinnisvarahooldaja kutsestandard jõustus kutsenõukogu otsuse hetkest ja kehtib kuni 27. maini 2024. Kõik teised selle kutseala kutsestandardid jõustuvad alates 1. septembrist 2019 ning kehtivad kuni 31. augustini 2024.

Veel kinnitas nõukogu muudetud tööjuhi kutsestandardi. Edaspidi on võimalik tööjuhi kutset taotleda ka kitsalt katuste ehitusega tegelevatel töötajatel, sest kutsestandardisse lisandusid lame- ja kaldkatuse ehitamise ning ehitusplekksepa kompetentsid.

Kutsenõukogu pikendas ka teedeehitaja kutsestandardi kehtivusaega 3 aasta võrra.

Skip to content