Skip to content
Home » Kehtima hakkasid kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad

Kehtima hakkasid kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad

11.07 võeti vastu kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärade määrus, mis kehtestab kõrgeima võimalku tasu kutseõppurite kutseeksamile.

Määruse teksti ja selle lisaga, kus on kirjeldatud tasud õppekavarühmiti ning eksami tüübi järgi (teooria, praktiline, kombineeitud), saate tutvuda riigiteatajas: www.riigiteataja.ee/akt/113072016005 . 

Skip to content