Skip to content
Home » Karjääriteenuste kutse on kvaliteedimärk

Karjääriteenuste kutse on kvaliteedimärk

Karjääriinfo spetsialistid ja karjäärinõustajad hindavad karjääriteenuste kutsete kasulikkust kõrgelt, selgus eelmisel aastal läbiviidud karjääriteenuste valdkonna kutsesüsteemi kaardistavast uuringust.

Kutse olemasolu on kui kvaliteedimärk, mis kinnitab nii tööandjale kui ka kliendile, et karjääriteenuste spetsialistil on vajalikud oskused. Kutse taotlemine annab spetsialistile ka võimaluse põhjalikuks eneseanalüüsiks ja arengusihtide seadmiseks. Samuti ühtlustab süsteem spetsialistide taset.

Samas toodi uuringus välja, et kutsesüsteem võiks toetada karjääriõpetajate ja üldhariduskoolide karjäärikoordinaatorite kutse taotlemist.

Ühe arengukohana rõhutati, et kutse taotlemises peaks rohkem kasutusele võtma erinevaid IKT-lahendusi, sh digiportfoolio, veebipõhised taotlusvormid ja virtuaalsed kutseeksamid. Lisaks tuleks kaaluda digitaalsete hindamisvahendite ja interaktiivsete kutseeksamite materjalide kasutuselevõttu.

Tänaseks sihtasutusest Archimedes Hariduse- ja Noorteametisse liikunud Euroguidance Eesti keskus viis eelmisel aastal koostöös Eesti Karjäärinõustajate Ühingu ja osaühinguga Psience läbi karjääriteenuste valdkonna kutsesüsteemi kaardistava uuringu. Selle eesmärgiks oli selgitada, kuivõrd kutsesüsteem karjääriteenuste valdkonnas seob haridussüsteemi tööturuga, aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele ja tunnustamisele.  

Uuring viidi läbi ajavahemikus september – oktoober 2020. Kokku toimus 8 fookusgruppi ja osales 50 valdkonnaga seotud professionaali.

Karjäärispetsialisti kutsete andja on Eesti Karjäärinõustajate Ühing.

Skip to content