Skip to content
Home » Hinnati sadulsepa eriala võimalusi

Hinnati sadulsepa eriala võimalusi

Täna, 19. veebruaril külastas meie kooli neljaliikmeline komisjon, et hinnata VÜKK-i sobivust saada kutset andvaks organisatsiooniks pehme mööbli valmistaja erialal.


Komisjoni kuulusid SA Kutsekoda esindaja Eve Kitt, Eesti Mööblitootjate Liidu esindaja Jüri Minjajev ja tööandjate esindajad Raimo Jõgi AS-st Tempest ning Elor Zaripov AS-st Standard. 

Komisjon tutvus meie kooli õppebaasiga, tundis huvi meie seniste tulemuste vastu sadulsepa kutseõppes ning tulevikuplaanide osas pehme mööbli valmistajate õpetamisel.


Kui kõik sujub plaanipäraselt, siis võime juba saabuval sügisel osaleda pehme mööbli valmistaja kutset omistava organisatsiooni konkursil. Edu korral saame esimesed kutsetunnistused väljastada 2014. aasta alguses.

Skip to content