Skip to content
Home » Hindamiskoolitused kutse andjatele, kutse- ja hindamiskomisjonidele

Hindamiskoolitused kutse andjatele, kutse- ja hindamiskomisjonidele


Koolituse sisu

1.       Kompetentsipõhine kutsestandard kui  inimese kompetentsuse hindamise alus

2.       Kompetentsipõhine hindamine

a.       Hindamisega seotud terminid

b.      Hindamiskriteeriumid, nende sõnastamine ja nende seos kutsestandardis esitatud kompetentsidega

c.       Hindamismeetodid ja nende sobivus erinevate kompetentside hindamiseks

d.      Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtted kutse andmisel

·   varem õpitu (nii õppimise kui töötamise käigus) siuline sobivus kutsestandardiga

·   hindamine tõendusmaterjalide alusel, sh eneseanalüüs

 

Koolituse tulemus

Koolituse  lõpuks osalejad

1.       Mõistavad kompetentsuse hindamise põhimõtteid ning nende seost kutsestandardiga

2.       Oskavad sõnastada hindamiskriteeriume

3.       Oskavad kompetentsuse hindamiseks valida sobivaid hindamismeetodeid

4.       Tunnevad kogemusest õpitu hindamise põhimõtteid  (VÕTA) ja oskavad neid kutse andmisel rakendada

5.       Seostavad kompetentsipõhist hindamist kutsestandardi pideva parendamistegevusega.

Koolituse päevakava

1.       Kompetentsipõhine kutsestandard ,Kutsekoja ESF programmi koordinaator Sirje  Murre

2.       Kompetentsipõhine hindamine, Tallinna Ülikooli lektor, praktika peametoodik Sirje Rekkor

3.       Kohvipaus

4.       Kompetentsipõhise hindamise teema jätkub

5.       Kokkuvõte

 

Ühe koolituse pikkus on 4,5h. Korraldame sama koolitust erinevatel kuupäevadel, et saaksite valida endale sobiva kuupäeva:  5.10 (registreerimine lõppenud), 11.10 (registreerimine lõppenud), 12.10 (registreerimine lõppenud), 18.10 (registreerimine lõppenud), 19.10  (registreerimine lõppenud), 26.10, 2.11 (registreerimine lõppenud), 9.11 (registreerimine lõppenud),  16.11 (registreerimine lõppenud),  22.11 (registreerimine lõppenud),  30.11 (registreerimine lõppenud),  7.12.

 

Koolituse osalejate arv on piiratud!

Skip to content