Skip to content
Home » Haridusportaali karjäärisektsioon viitab peatselt oskuste süsteemi ja minukarjäär.ee-sse

Haridusportaali karjäärisektsioon viitab peatselt oskuste süsteemi ja minukarjäär.ee-sse

Alates 2024. aasta maikuust, kui oskuste infosüsteem avalikuks saab, suunab Haridusportaal külastajad ametite kohta info saamiseks oskuste süsteemi ametite lehele. Aga väärtuslikku karjääriinfot saab edaspidi ka Töötukassa minukarjäär.ee lehelt. Haridus- ja Teadusministeerium, Töötukassa ning Kutsekoda teevad aktiivset koostööd, et info töö- ja õpivõimaluste ning tööturu üldise olukorra kohta jõuaks võimalikult lihtsalt ja mugavalt kõigini, kes seda vajavad.

Oskuste süsteemi oluline alaleht oskuste registri kõrval saab olema ametikirjelduste nimistu. Eesmärk on kirjeldada oskuste infosüsteemi valmimise hetkeks ära umbes 400 ametit, sh kõik ametid, mis on leitavad hetkel Haridusportaali karjäärilehelt https://haridusportaal.edu.ee/ametialad.

Ameteid puudutav info oskuste süsteemis ühtlustatakse ning seostatakse oskuste registriga. Ametikirjelduste põhilisteks allikateks on OSKA uuringud, Töötukassa ametikirjeldused ja kindlasti ka kutsestandardid. Kirjeldatavate ametite valikul võetakse arvesse eelkõige seda, et amet oleks kas tööturul palju esindatud või nõutud. Lisaks mõjutavad valikut kutsestandardite uuendamise aeg ning kirjeldusteks vajaliku info olemasolu. Ameteid varieeritakse nii vajaliku ettevalmistuse taseme kui ka tegevusvaldkonna mõttes, st oskuste süsteemist saab tulevikus leida nii lihttööliste kui ka tippspetsialistide ameteid kõigist majandustegevuse valdkondadest. Ametikirjeldused annavad ülevaate ametis vajalikest teadmistest ja oskustest, töökeskkonnast, töövahenditest, palgast, karjääri- ja koolitusvõimalustest jm. Tulevikus saab ametikirjelduste kohta infosüsteemis ka parandusettepanekuid teha. Siin ootame ekspertide ning erialaliitude suurt aktiivsust, sest eelkõige on ettevõtete ja koolide huvides, et oma valdkonna ametikirjeldused saaksid sõnastatud adekvaatselt, kutsuvalt, lihtsalt ja selgelt.

Suureks väljakutseks Kutsekoja partneritele HTM-ist ja Töötukassast kujuneb lähiajal see, kuidas muuta teekond kasuliku infoni võimalikult kasutajasõbralikuks, et oma tulevikku kujundav inimene ei peaks paljude infoallikate vahel ekslema. Eesmärk on saavutada olukord, kus olenemata sellest, kas inimene alustab otsingut Haridusportaalist, oskuste süsteemist või minukarjäär.ee-st, saab ta võimalikult väheste klikkidega teada, mis võiks olla tema jaoks võimalikud õpiteed, karjääri- ja koolitusvõimalused, teha eneseanalüüsi teste, koguda kokku kõik oma õpikogemust tõendavad tunnistused ning luua portfoolio omandatud teadmiste ja oskuste tõendamiseks. Tänapäevaste arenduspõhimõtete järgi ei pea selleks tingimata looma ühte monoliitset kõik-ühes-süsteemi, vaid pigem tuleks teha võimalikuks eri süsteemide komponentide paindlik ühendamine ja parendamine.

Ave Ungro, oskuste süsteemi arendusjuht

Skip to content