Skip to content
Home » Graafilise disaini- ja trükiettevalmistusealasel kutsevõistlusel „Trükis“ võistlevad kõrvuti kutseõppe õpilased ja tudengid

Graafilise disaini- ja trükiettevalmistusealasel kutsevõistlusel „Trükis“ võistlevad kõrvuti kutseõppe õpilased ja tudengid

22. ja 23. novembril korraldab Tallinna Polütehnikum üle-Eestilise kutsevõistluse „Trükis“, et populariseerida kujundusgraafika ja trükitehnoloogiaga seonduvaid erialasid ning näidata, et see ei ole ainult visuaalse kommunikeerumise kunst, vaid paljuski väljundi (trükis, multimeediatoode jms) tehnoloogilise poolega seotud visuaalse tööstuse üks vorm. Võistlusest võtavad osa kuue kutseõppeasutuse ja ülikooli õpilased ja tudengid, kelle erialasesse ettevalmistusse kuulub trükiste kujundus ja/või trükifailide ettevalmistus. 

    

“Hea graafiline disainer peab olema pädev nii tehnoloogiliste kui kunstiliste võtete rakendamises – täna on aga kahjuks tänu paljuski lühinägelikele õppekavadele nii kõrg- kui ka kutsetasemes poolele teele seisma jäädud. Graafilised disainerid ei tunne tehnoloogiat piisavalt, teised disaini erialadega kaasnevad õppekavad aga suhtuvad väga pealiskaudselt eriala kunstilisse poolde. See on tegelikult kompleksne teema ja igapäevaselt tööandjatega suheldes on jäänud kõrva vägagi minoorsed noodid tööturul liikuva tööjõu taseme suhtes” ütleb võistuse peakorraldaja, Tallinna Polütehnikumi meediaosakonna juhataja Marko Levin. Nii toimubki peale võistusprogrammi kutsevõistluse raames ka töötuba, kus osalevad nii tööandjate kui koolide esindajad.

     

Kahe päeva jooksul lahendavad Narva Kutseõppekeskuse, Tartu Kutsehariduskeskuse, Kuressaare Ametikooli, Tallinna Polütehnikumi, Tartu Kõrgema Kunstikooli ja Eesti Kunstiakadeemia võistkonnad kaks võistlusülesannet, mida hindab koolide esindajatest žürii peakohtunik Marko Kekiševi juhtimisel. Tänavuaastaseks teemaks on raamat ja tüpograafia. Paralleelprogramm tutvustab Tallinna Polütehnikumi meedia osakonna erialasid ja tehnilist baasi ning edendab trükitöösturite ning selle valdkonna  haridusasutuste edukamat koostööd.

     

Lisainformatsioon:

Marko Levin

Tallinna Polütehnikumi meediaosakonna juhataja

      

tel. 5157868

e-post: marko.levin@tptlive.ee
Skip to content