Skip to content
Home » Europassi portaal on digivärav EL-i töö- ja õpirändajatele

Europassi portaal on digivärav EL-i töö- ja õpirändajatele

Uuenenud Europassi keskkonnast leiab varasemast enam infot, aga ka teenuseid, mis on abiks nii neile, kel plaan mõnda Euroopa Liidu riiki tööle või õppima minna, kui ka neile, kes teistest riikidest enda kooli või ettevõttesse inimesi ootavad.

Europassi veebiportaalis loodud profiilist saavad kasu eelkõige töö- ja õpivõimaluste otsijad, kui ka näiteks tööandjad, vabatahtlike organisatsioonid, värbajad, nõustajad, noorteorganisatsioonid, haridus- ja koolitusasutused.

Need, kes plaanivad  õppimist või karjääri mujal, saavad Europassi keskkonnas luua profiili, kuhu koguda kokku teave kõikide oma oskuste, kvalifikatsioonide ja kogemuste kohta. Kui aga tööandjad avaldavad Euroopa tööturuasutuste süsteemi (EURES, Eestis Töötukassa) portaalis vaba ametikoha teate, annab Europass sellest teada sobiva profiiliga tööotsijatele.

Kutsekoja välisprojektide spetsialist Heli Oruaas selgitas, et kui varem pakkus Europass üksnes õpi- ja töörännet puudutavate dokumentide ühtlustatud vorme, siis värskelt uuendatud veebiportaalist leiab ka abistavaid teenuseid.  Näiteks on portaalis CV, kaaskirja ja kandideerimistaotluste veebieditor; CV-vormi integreeritud keelepass ja digioskuste test, õppekavade andmebaasi (QDR2) kursused ning EURESe tööpakkumised. Kõik vormid ja testid on olemas ka eesti keeles.

Sisuelemendid on omavahel seotud ning välja saab jagada just nii palju infot kui parasjagu tarvis: kas siis ainult profiili, CV, kaaskirja või komplekti neist. Iga dokumendi puhul saab omakorda valida, kui suurt osa koostatud dokumendist jagatakse, kui nt mingi osa varasemast õpi- või tööinfost antud kandidatuuri korral ei tundu asjakohane, saab selle eemaldada.  

Möödunud aasta lõpus valminud digioskuste test põhineb Euroopa kodanike digioskuste raamistikul. Oruaas selgitas, et seda saab kasutada ka Europassi sisse logimata, ent registreeritud kasutaja saab testitulemused automaatselt oma profiilile kanda. Testis mõõdetakse näiteks teabe- ja andmepädevust, digitaalse infosisu loomise oskust, ohutu käitumise ja probleemide lahendamise oskust. „Kui oleme harjunud CV-des nägema lauset, et „valdan Microsoft Office kontoritarkvara kesktasemel“, siis sellelt on edasi liigutud konkreetsete oskuste hindamisele,“ rääkis Oruaas. Test annab tagasisidet 6-punktisel skaalal.

Õppimise ja töötamise info eri riikides

Õppimisvõimaluste ja kursuste alane teave on portaalist hetkel 19 EL liikmesriigi kohta. Infot saab otsida konkreetse õppekava, õppekava valdkonna, asukohariigi või ka kvalifikatsiooniraamistiku taseme järgi. „Näiteks kui teid huvitavad ainult magistriõppe taseme õppekavad Austrias, siis sellise valiku saab teha ja ka kitsendada, kas teid huvitab näiteks meditsiin või ehitus või mõni muu eriala. Kui seda kasutada Europassi profiili sisse loginuna, saab otsingut kohandada veelgi täpsemate kriteeriumide järgi,“ rääkis Oruaas.

Ka Euroopa erinevate tööpakkumiste kohta saab teavet otsida nii sisse loginuna kui ilma. Sisse logimata on kriteeriumid suhteliselt samad: kas konkreetse ameti või ametiala, asukohariigi järgi. Registreeritud kasutaja saab minna otsingutes täpsemaks ja seada otsingu eesmärgi – kas otsite tööd töökoha vahetamiseks, soovite siirduda uuele erialale või soovite minna ennast täiendama. Lähtuda saab ka oma olemasolevast kvalifikatsioonist ja otsida sellele vastavaid pakkumisi.

Europassi saab kasutada ka töötajate oskuste arendamiseks. Europass aitab saada selge ülevaate organisatsioonis töötavate inimeste oskustest, mis on väga kasulik koolitus- ja arenguvajaduste kindlakstegemisel. Töötajad saavad oma Europassi profiili täiendada ja ajakohastada, et tutvustada oma tööalast arengut, saavutusi ja edusamme.

Portaal toetub võrgustikele

Teenuste pakkumiseks on Europassi portaali kokku koondatud erinevad võrgustikud ning loodud n-ö digivärav, mille kaudu läheneda kõikidele küsimustele ja probleemidele, mis võivad inimestel tekkida seoses välismaale, eelkõige ELi õppima või tööle asumisega.

Ühena on Europassi vihmavarju all võrgustik ENIC/NARIC, mis tegeleb diplomite ja kvalifikatsioonide tunnustamisega. „Tunnustamise protsess tähendab seda, et kui tuleb mõnest teisest EL riigist tudeng, kes soovib Eestis õppima hakata, siis ENIC/NARIC teeb detektiivitööd, et välja selgitada, kas isik on see, kes ta väidab, et on, ja kas tema koolitunnistus on ehtne,“ selgitas Oruaas.

Ta lisas, et Euroopa Komisjoni eesmärk on õppimise digitunnistustega on olnud teise riiki õppima või tööle asumise kiirendamine tunnustamise protsessi automaatseks muutmisega. „Eestis oleme jõudnud nii kaugele, et oleme Haridus- ja Teadusministeeriumi e-arenduste osakonnaga testimas, kas üldhariduse tunnistusi oleks võimalik kesksest andmebaasist edastada Europassi andmebaasi, et iga õppeasutus ei peaks ise seda tegema,“ rääkis Oruaas.

Europass on kõigile kasutajatele tasuta ning Euroopa Komisjonile on väga oluline portaali turvalisus – andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele, keskkond on reklaamivaba, serverid asuvad Euroopas ning kasutatakse plokiahela (block-chain) tehnoloogiat.

Euroopa Komisjoni kaugem eesmärk on luua Europassi baasil üks ühtne konto, millega on ligipääs kõikidele EL teenustele. Näiteks tulevikus oleks sealt leitav info ka ravikindlustuse või autojuhi lubade kohta.

Lisainfo

Europassi kasutaja saab luua tasuta Europassi profiili, kuhu salvestada kogu teave oma õpingute, koolituste ja töökogemuse kohta, keeleoskusedigioskused, teabe projektide, vabatahtlikuna tegutsemise kogemuse ning muude oluliste saavutuste kohta.

Samuti saab isiklikus Europassi teegis hoida diplomeid, soovituskirju või muid dokumente.

Europassi profiili saab luua ja teenuseid kasutada aadressil europass.eu.

Riigid, mille õppimisinfo on Europassi keskkonnas leitav: Belgia (FR+NL), Eesti, Iirimaa, Island, Kreeka, Läti, Leedu, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Tšehhi, Türgi, Ungari.

Skip to content