Skip to content
Home » Euroopa professionaalsete kaartide ümarlaud Brüsselis

Euroopa professionaalsete kaartide ümarlaud Brüsselis


Brüssel, 14 mai 2007

Euroopa majandus-ja sotsiaalkomitee

Ümarlaual osales sadakond spetsialisti üle Euroopa, kes esindasid laia spektrumi huvigruppe: tööandjaid, inseneride ühendusi ja kutseomistamisega seotud inimesi.  Eesti esindajatena osalesid kohtumisel Mare Johandi Kutsekojast, Kaire Kroos Europassi Keskusest ning Martti Kiisa TALO-st.

ENCARD (European Engineering professional Card ) on FEANI [1] ja EUROCADRES ühisprojekt, mille eesmärgiks on võtta kasutusele kiibiga plastikkaart, mis tõendaks kaardiomaniku insenerikutset.  Eesmärgiks on suurendada inseneride liikuvust Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. Lisaks loodab Euroopa Komisjon, et ENGCARD-ist saab pilootprojekt, millele järgnevad teised kutsed. Ümarlaual ettekandega esinenud EUROCADER-si esindaja Mats Pahlman tõi oma esitluses välja, et huvi sarnase lahenduse vastu on tundnud maksukonsultandid, raamatupidajad, raamatukoguhoidjad, psühholoogid, farmatseudid jne. Ümarlaual keskenduti siiski konkreetselt inseneride kutsekaardile. 

Lisaks kiibiga plastikkaardile, millel on ka omaniku foto, on plaanis eraldi luua internetipõhine andmebaas. Kuna ümarlaua toimumise hetkel ei olnud veel töörühmad kohtunud, et arutada tehnilisi üksikasju, siis jäid paljud küsimused, mis puudutasid tehnilist lahendust ja sisu haldamist veel hetkel vastuseta.

Algselt oli idee, et ENGCARD võiks saada kuuendaks Europassi dokumendiks. Selle lahenduse kindlaks eeliseks oleks asjaolu, et Europassi keskused, mis tegutsevad üle Euroopa, saaksid aidata teavitustöö läbiviimisel liikmesriikides. Hilisemate arutelude tulemusena on jõutud siiski arusaamale, et ENGCARD-i ja teiste Europassi dokumentide vahel on olulisi erinevusi. Näiteks ei ole Europass mõeldud kui tunnustamise vahend, vaid pigem on Europassi eesmärgiks suurema läbipaistvuse tagamine. Sellest tulenevalt jääb ENGCARD arvatavasti eraldiseisvaks dokumendiks.

Ümarlaual räägiti ka sellest, et Euroopa vajab rohkem insenere ja ENGCARD-i projektis nähakse ka võimalust inseneri kutset propageerida ning  lisada sellele prestiiži. See aga, kui palju ENGCARD reaalset kasutust leiab, sõltub väga paljuski just sellest, kuidas tööandjad selle vastu võtavad. Mitmed esinejad rõhutasid, et tööandjate poolehoiu võitmiseks peab lahendus olema täpne, lihtne, läbipaistev ja lisama lisaväärtust.   Töörühmad on alles alustamas oma tööd ja edasistest arengutest teavitatakse õige pea. 

Täiendavat informatsiooni on võimalik leida: http://www.feani.org/ ja http://www.eurocadres.org/

Kokkuvõtte koostas Kaire Kroos, Eesti Europassi Keskuse juhataja,

email: kaire.kroos@europassikeskus.,ee, tel: 6791715.


[1] FEANI, on Euroopa inseneride katuseorganisatsioon, mis ühendab enda alla insenere 29-st Euroopa riigist.  Seega esindab FEANI-i 3,5 millioni inseneri huve üle Euroopa.  FEANI soovib edastada inseneride halt Euroopa tasandil ja tahab inseneride profesionaalset identiteeti suurendada ja kinntiada.


Skip to content