Skip to content
Home » Eksperdi leidmise konkurss

Eksperdi leidmise konkurss

 

Kutsekoda kuulutab välja konkursi ekspertide leidmiseks Tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosi ja tagasisidestamise süsteemi (edaspidi OSKA) valdkondlike raportite retsenseerimiseks järgmistes valdkondades:

metalli- ja masinatööstus

sotsiaaltöö

 

Eksperdi ülesanded:

Valdkondliku raporti kriitiline lugemine ja kirjalikus vormis märkuste, ettepanekute ning täienduste tegemine.

 

Nõuded eksperdi ettevalmistusele:

a) Aktiivne pikaajaline töökogemus uuritavas valdkonnas juhi või tippseptsialistina;

b) tööjõuvajaduse ja tööjõu ettevalmistusega seonduvate uuringute läbiviimise või retsenseerimise kogemus

 

või

c) juhtimiskvaliteedi süsteemide arendamise alane pikaajaline kogemus;

d) õppeasutuste kvaliteeditagamise hindamises osalemise kogemus

 

Konkursil osalemine:

 

Konkursil osalemiseks palume saata nõuetele vastavust tõendav CV Kutsekotta, meiliaadressile

ebe.soosaar@kutsekoda.ee hiljemalt 20. juuniks 2016.

Skip to content