Skip to content
Home » Ehitusvaldkonnas uuendati kokku 27 kutsestandardit

Ehitusvaldkonnas uuendati kokku 27 kutsestandardit

Arhitektuuri, geomaatika, ehituse ja kinnisvara kutsenõukogu kinnitas katuseehitajate, lukkseppade, ehitusviimistlejate, konstruktsiooniehitajate ning teedeehitaja uuendatud kutsestandardid. Kokku uuendati nii tehniliselt kui sisuliselt 27 kutsestandardit.

Tehnilised muudatused on tingitud kutsestandardi vormi muutumisest. Läbivalt ajakohastati kõigis kutsestandardites olev teave, sealhulgas sõnastati ka tulevikuoskused.

Sisulised muudatused puudutavad peamiselt kompetentse – muudetud on kas nimetusi, neid on ära jäetud või lisatud või muudetud kohustuslikuks.

Täpsemad muudatused on näha kui klikata konkreetsele kutsestandardile.

Uuendatud kutsestandardid:

Kõik nimetatud kutsestandardid hakkavad kehtima 6. mail 2022 ning nende kehtivusaeg on viis aastat.

Lisaks kinnitas kutsenõukogu diplomeeritud automaatikainsener, tase 7 ning volitatud automaatikainsener, tase 8 kutsestandardi pikendamise üheks aastaks kehtivusajaga kuni 13.12.2022.

Skip to content