Skip to content
Home » Ehitusvaldkonna kutsete andmine taastub

Ehitusvaldkonna kutsete andmine taastub

Tänasest, 2. juulist jõustub määruse muudatus, millega kehtestatakse ehitusvaldkonna kutsenõuete andmise tingimused.

Kui siiani kehtestati kvalifikatsiooninõuded kutsestandardite ja kutse andmise kordade tasemel, siis vastavalt Riigikohtu 17. mai otsusele viidi määruse sõnastusse kvalifikatsiooni tõendamise nõudega tegevusaladele vastavate konkreetsete kutsestandardite ja kutse andmise kordade viited.

Selle muudatusega saavad ehitusvaldkonna kutse andjad jätkata Riigikohtu otsuse järel ajutiselt seiskunud kutsetunnistuste omandamise ja taastõendamise taotluste menetlemist.

Skip to content