Skip to content
Home » Eesti Soojustehnikainseneride Selts sai kutse andja õiguse

Eesti Soojustehnikainseneride Selts sai kutse andja õiguse

Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu valis soojusenergeetikainseneride kutsete andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi. Kutse andja õigused kehtivad kuni 23. aprillini 2024.

 

Kutsenõukogu kinnitas ka uuendatud elektrituuliku tehniku ja päikeseelektrisüsteemide paigaldaja kutsestandardid, mis kehtivad kuni 23. aprillini 2024. Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja kutsestandardil muudeti kutsenimetust (eelnevalt fotoelektriliste elektritootmissüsteemide paigaldaja), tööosade struktuuri, tegevusnäitajate sõnastusi ning lisati digipädevuste ja kutsespetsiifiliste IKT-oskuste nõuded. Elektrituuliku tehnik, tase 5 kutsestandardisse lisati võimsama tuuleelektrijaama elektrituuliku hooldustehniku kutsenõuded. Uuendati ka tööosasid ning täpsustati õigusakte. Muudatused tulenesid OSKA uuringust, mis tõi välja vajaduse õpetada tuuleelektrijaamade elektrituulikute hooldustehnikuid, et vastata kasvavale tööjõuvajadusele.

Skip to content