Skip to content
Home » Eesti riikliku kvalifikatsiooniraamistiku EQF-ga sidumise täiendatud aruande esitlemine Brüsselis

Eesti riikliku kvalifikatsiooniraamistiku EQF-ga sidumise täiendatud aruande esitlemine Brüsselis

Euroopa elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistik (EQF) on erinevates riikides antavate kvalifikatsioonide arusaadavuse ja võrreldavuse soodustamise vahend, mida rakendatakse alates 2008. aastast. Eestis koordineerib EQF rakendamist SA Kutsekoda. EQF rakendamise esimeseks etapiks on riikide kvalifikatsiooniraamistike sidumine EQF-ga. Eesti esitas meie riikliku kvalifikatsiooniraamistiku EQF-ga sidumise aruande EQF rakendamise nõuanderühmale (EQF Advisory Board) 2011. a oktoobris.

15. aprillil 2015 kiitis EQF rakendamise nõuanderühm heaks Eesti riikliku kvalifikatsiooniraamistiku EQF-ga sidumise täiendatud aruande. Vajaduse aruande uuendamiseks tingisid eelkõige muudatused kutseõpet reguleerivates õigusaktides (2013.a septembris jõustunud uus Kutseõppeasutuse seadus ja Kutseharidusstandard). Aruande muudatused valmistas ette SA Kutsekoda koostöös HTM-ga. Aruannet esitlesid Brüsselis Kutsekoja juhatuse nõunik Olav Aarna ja HTM täiskasvanuhariduse osakonna asejuhtaja Külli All.
Skip to content