Skip to content
Home » Eesti Pürotehnikute Liit sai kutse andja õiguse

Eesti Pürotehnikute Liit sai kutse andja õiguse

Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu kinnitas 8. oktoobri koosolekul pürotehniku kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Pürotehnikute Liidu. Kutse andja õigused kehtivad kuni 7. oktoobrini 2024.

Lisaks kinnitati uuendatud jaotusvõrgu elektrik, tase 4, jaotusvõrgu elektrik, tase 5, automaatik, tase 4 ja automaatik-tehnik, tase 5 kutsestandardid, mille tööosade struktuur on nüüd ühtlasemalt liigendatud ja kust on välja võetud valitavad kompetentsid. Samuti täpsustati tegevust mõjutavaid õigusakte ja regulatsioone.

Skip to content