Skip to content
Home » Eesti Geoloogia Selts ja Tallinna Tehnikakõrgkool said kutse andmise õigused

Eesti Geoloogia Selts ja Tallinna Tehnikakõrgkool said kutse andmise õigused

Teisipäeval, 5 aprillil Kutsekojas kogunenud Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu andis kutse andja õigused Eesti Geoloogia Seltsile ja Tallinna Tehnikakõrgkoolile.

Avaliku konkursita sai kutse andmise õiguse oma kooli lõpetajatele Tallinna Tehnikakõrgkool. Elektriinsener, tase 6 esmase kutse saavad edaspidi elektritehnika õppekava lõpetanud.

Kutsenõukogu otsustas esmakordselt anda puurija kutsete andmiseks õigused Eesti Geoloogia Seltsile. Neid kutseid võivad taotleda kõik soovijad, kui nad täidavad kutse saamiseks vajalikud tingimused.

Kutsenõukogu on Kutsekoja juures tegutsev Vabariigi Valitsuse moodustatud kutsetegevuse valdkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajatest koosnev haldusorgan, mis arendab kutsesüsteemi

oma valdkonnas. Kutsenõukogu kinnitab kutsestandardeid ja annab kutse andmise õigusi, kinnitades kutse andmise korrad ja tasu suurused ning langetab muid kutsealast tegevust ja arendamist puudutavaid otsuseid.
Skip to content