Skip to content
Home » Eesti Bioanalüütikute Ühing, SA Väärtustades Elu, Eesti Ämmaemandate Ühing ning Eesti Lümfiteraapia Liit said kutse andja õiguse

Eesti Bioanalüütikute Ühing, SA Väärtustades Elu, Eesti Ämmaemandate Ühing ning Eesti Lümfiteraapia Liit said kutse andja õiguse

Tervishoiu Kutsenõukogu otsustas bioanalüütiku, raseduskriisi nõustaja, ämmaemanda ja lümfiterapeudi kutsete andja avalike konkursside võitjad. Eesti Bioanalüütikute Ühing sai bioanalüütiku, SA Väärtustades Elu raseduskriisi nõustaja, Eesti Ämmaemandate Ühing ämmaemanda ning Eesti Lümfiteraapia Liit lümfiterapeudi kutsete andjaks. Organisatsioonide kutse andja õigused kehtivad viis aastat.

Kutsenõukogu andis ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile tegevusterapeut, tase 6 kutse andmise õiguse oma kooli tegevusteraapia õppekava lõpetajatele ning Tartu Tervishoiu Kõrgkoolile massöör, tase 5 kutse andmise õiguse oma kooli massööri õppekava lõpetajatele. Koolide kutse andja õigus on tähtajatu.

Kinnitati uuendatud radioloogiatehniku, logopeedi, lümfiterapeudi ja terviseedendaja kutsestandardid.

Radioloogiatehniku kutsestandarditesse lisati tööosa kiirgusohutuse tagamine, täiendati kompetentse ja kaasajastati kompetentsusnõudeid.

Logopeedi kutsealal kaotati eraldi kliinilise logopeedi kutsed, kuna sõltumata töökohast on nõuded erialasele baasettevalmistusele samad. Seega on kompetentsusele esitatavate nõuete poolest edaspidi antav logopeedi kutse võrdväärne varasema kliinilise logopeedi kutsega. Logopeed, tase 8 kutsestandardit täiendati ka teadus- ja arendustöö kompetentsiga ning kaotati diagnoosipõhised spetsialiseerumised ja valitavad kompetentsid.

Lümfiterapeut, tase 6 kutsestandardis muudeti tööosi, täiendati kompetentse ning kaasajastati kompetentsusnõudeid.

Terviseedendaja, tase 6 kutsestandardis täiendati tegevusnäitajaid ning kaasajastati kompetentsusnõudeid.

Skip to content