Skip to content
Home » Archives for 2019 » Page 8

2019

Kutsekoda kuulutab välja kinnisvarahooldaja, tase 3 , kinnisvarahooldaja, tase 4, kinnisvara heakorrameister, tase 5, kinnisvara tehnohoolduse meister, tase 5, kinnisvara hooldusjuht, tase 6 ku kutsestandardi kavandite arvamusküsitluse

Valminud on kinnisvarahooldaja, tase 3 , kinnisvarahooldaja, tase 4, kinnisvara heakorrameister, tase 5, kinnisvara tehnohoolduse meister, tase 5, kinnisvara hooldusjuht, tase 6 kutsestandardi kavandid. Teie arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 22. aprilliks 2019 e-posti aadressile irma.estra@kutsekoda.ee.

Eesti Vabaõhumuuseum, Eesti Koorijuhtide Liit, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit ning Eesti Rahvusringhääling said kutse andja õiguse

Kultuuri Kutsenõukogu valis 10. aprillil toimunud koosolekul konservaatori kutsete andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Vabaõhumuuseumi, koorijuhi kutsete andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Koorijuhtide Liidu, käsitöö kutseala kutsete andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu ning teleoperaatori kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Rahvusringhäälingu. Kutse andjate õigused kehtivad kuni 9. aprillini 2024.

Loe edasi »Eesti Vabaõhumuuseum, Eesti Koorijuhtide Liit, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit ning Eesti Rahvusringhääling said kutse andja õiguse

Skip to content