Skip to content
Home » 2009. aasta parimate maamajanduseriala õpetajate ja õpilaste tunnustamine

2009. aasta parimate maamajanduseriala õpetajate ja õpilaste tunnustamine

MES, koostöös Põllumajandusministeeriumiga, valib aunimetuse saajaid juba 1998. aastast alates. Lisaks MESile ja Põllumajandusministeeriumile osalesid tublimate väljaselgitamisel Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Sihtasutus Kutsekoda.

Aunimetused parimatele antakse üle Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja traditsioonilisel lõikuspeol, mis sel aastal toimub Laitse Graniitvillas. „Iga aastaga suureneb nõudlus kvalifitseeritud töötajate järele. Aunimetuse väljaandmise eesmärk on tunnustada ja aidata kaasa maaelu ja kutsehariduse populariseerimisele." räägib MESi juhatuse liige Thea Kaurla.

Kokku esitati sel aastal 11 taotlust kuuest koolist. Maaelu Edendamise Sihtasutuse parima maamajanduseriala õpetaja aunimetuse saab sel aastal Luua Metsanduskooli õpetaja Veiko Belials, parima maamajanduseriala õpilase aunimetused Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpilane Marko Arras ja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õpilane Ervin Dreiling. Lisaks antakse sel aastal välja kaks eripreemiat. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda annab eripreemia aastatepikkuse töö eest põllumajandusvaldkonna õpilaste õpetamisel Põltsamaa Ametikooli õpetajale Alfred Õunapile ning Sihtasutus Kutsekoda annab eripreemia tähelepanuväärse kohusetundlikkuse ja töökuse eest eriala omandamisel ning propageerimisel Põltsamaa Ametikooli õpilasele Vallan Kindile.

Parima maamajanduseriala õpetaja aunimetuse kandidaatideks esitati veel Eda Raev Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist, Katrin Uurman Räpina Aianduskoolist, Marje Kask Pärnumaa Kutsehariduskeskusest ja Vello Vilu Järvamaa Kutsehariduskeskusest. Parima õpilase aunimetuse kandidaatideks esitati lisaks Marek Kangur Luua Metsanduskoolist ja Villu Vilinurm Pärnumaa Kutsehariduskeskusest.

Helen-Liis Ridbeck
Arendus-projektijuht

Maaelu Edendamise Sihtasutus
R. Tobiase 4
10147 Tallinn
tel  648 4064
e-post  helenliis.ridbeck@mes.ee
http://www.mes.ee/

Skip to content