Skip to content
Home » 20.-21. septembril toimub Tallinnas rahvusvaheline õppijalt-õppijale seminar: “Koolilõputunnistused, mis annavad õiguse edasiõppimiseks kõrghariduses”

20.-21. septembril toimub Tallinnas rahvusvaheline õppijalt-õppijale seminar: “Koolilõputunnistused, mis annavad õiguse edasiõppimiseks kõrghariduses”

20.-21. septembril 2011 toimub Tallinnas Haridus-ja Teadusministeeriumi, Euroopa Komisjoni, Euroopa Nõukogu, Cedefopi ning Kutsekoja koostööl korraldatud seminar (Peer Learning Activity) teemal „Koolilõputunnistused, mis annavad õiguse edasiõppimiseks kõrghariduses, nende sidumine Euroopa Kvalifikatsiooniraamistikuga; käesoleval olukord ja võimalikud mõjud“.

Kahepäevane üritus annab võimaluse arutada, mis tasemetele on koolilõputunnistused seotud riikide rahvuslikes kvalifikatsiooniraamistikes, milliseid kriteeriume on kasutatud nende suhestamisel Euroopa Kvalifikatsiooniraamistikuga, kas on vajalik/võimalik koordineerida koolilõputunnistuste suhestamist Euroopa Kvalifikatsiooniraamistikuga, millised on olnud riikide probleemid suhestamisprotsessis jm.

Seminarist võtab osa ligi nelikümmend haridusametnikku erinevatest Euroopa Liidu riikidest, kes on seotud oma rahvuslike kvalifikatsiooniraamistike arenduse ning rakendamisega.

Skip to content