Skip to content
Home » Õpi- ja tööränne – mida panna „pagasisse“ minnes ja tulles?

Õpi- ja tööränne – mida panna „pagasisse“ minnes ja tulles?

Iga õpi- ja tööränne, iga lähetus õpetab midagi, kinnitas Haridus- ja Noorteameti haridusprogrammide keskuse nõunik Katrin Rein, kes maakaardil enda külastatud riike ära märkides saab täpid peale teha pea igale maailmajaole.

Europassi kommikul esinedes kutsus Katrin Rein ülesse kasutama iga võimalust rändesse minekuks ja kinnitas, et sobivaid programme leidub erinevates formaatides ja igale eagrupile.

Rein jagas ka näpunäiteid, kuidas õpi- või töörändeks valmistuda.

Mida panna „pagasisse“ õpirändesse minnes:

  • keeleoskus – kasuks tuleb igasuguse võõrkeele, mitte ainult sihtriigi keele oskus. Mida paremini oskad kohalikku keelt, seda kergem on tundma õppida sealset kultuuri.
  • kultuuri tundmine – kindlasti tuleb end teise riiki minekut end kurssi viia sealsete tavade ja kommetega, eriti kui ees seisab mõnda eksootilisemasse paika minek.
  • erialased oskused ja teadmised – kui minnakse töörändesse, ei tohi karta oma professionaalseid teadmisi jagada, isegi kui tundub, et kõiki erialatermineid võõrkeeles ei tea.

Mida rändelt tulles kaasa võtta:

  • veelgi parem keeleoskus,
  • võrgustikud ja kontaktid, sh nii tööalased kui ka sõprussuhted,
  • professionaalses mõttes avardunud vaade oma valdkonnale.

Rein toonitas, et ka rändest tagasi tulemine võib olla raske, eriti kui eemal on oldud pikemat aega – välja tuleb tekkinud rutiinist, katkestada värskelt tekkinud sidemed ning taaskohaneda kodustes oludes. Seda ette teades on kergem toime tulla.

Vaata lisaks

Europass

Europassi kommikud

Inspiratsiooni ei pea käima kaugelt otsima − tööränded Põhjamaadesse avardavad pilku

Siret Trull, Kutsekoda

Skip to content