Skip to content
Home » Tervishoiusekretäri kutset hakkab andma Eesti Juhi Abi Ühing

Tervishoiusekretäri kutset hakkab andma Eesti Juhi Abi Ühing

Tervishoiu kutsenõukogu kinnitas järgnevaks viieks aastaks tervishoiusekretäri kutse andjaks Eesti Juhi Abi Ühingu.

Eesti Juhi Abi Ühingu juhatuse esimehe Janne Kerdo sõnul on tervishoiualaste teadmistega assisteerivaid inimesi meditsiinisüsteemis hädasti tarvis. Sellele viidati juba OSKA tervishoiuvaldkonna uuringus, kust selgus, et nii haiglad kui ka perearstikeskused vajavad töötajaid, kes orienteeruksid tervishoiu terminoloogias ja saaksid vastuvõttudel assisteerida, aidates säästa tehnilist laadi ülesannete arvelt arstide ja õdede tööaega. OSKA soovitustele tuginedes töötati 2021. aastal välja tervishoiusekretär, tase 5 kutsestandard.

„Tervishoiuasutuses töötaval sekretäril on vaja assisteerivaid oskusi, väga head dokumenditöö oskust – sealhulgas teadmist, kuidas dokumendid süsteemides arhiveeritakse, lisaks infosüsteemide kasutamise oskust ning klienditeeninduse oskust arvestades tervishoiu spetsiifikat,“ loetles Kerdo, kes osales ka kutsestandardi välja töötamise töörühmas ning õppekava ja rakenduskava koostamisel Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.

Eesti Juhi Abi Ühing hakkab kutset andma nii töömaailma kutse taotlejatele kui ka tasemeõppe lõpetajatele. Töömaailma taotlejatele on eeltingimus, et taotlejal on keskharidus, läbitud erialane täienduskoolitus ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus. Kutset on võimalik taotleda ka juhul, kui läbitud on tervishoiusekretäri kutseõpe või taotlejal on erialaga seotud kutse- või kõrgharidus ja vähemalt 0,5-aastane erialane töökogemus.

Esimene lend tervishoiusekretäre lõpetab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tänavu suvel. Tegemist on töökohapõhise õppega, mis tähendab, et 1/3  moodustab auditoorne õpe koolis ja 2/3 õpe töökohal sealse juhendaja suunamisel. Õpe kestab ühe aasta.

„Usun, et tulevikus on mõeldav ka koolipõhiste õpperühmade avamine ilma otsese tööandja tellimuseta. See oleks siis enda karjääri planeerimise üks võimalusi,“ sõnas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits.

Tervishoiusekretäri kutsele kinnitati kutse andja esmakordselt. Eesti Juhi Abi Ühing sai vastavad õigused aastani 2028.

Skip to content