Skip to content
Home » Ootame arvamusi liikuvusinseneri kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi liikuvusinseneri kutsestandardite kavanditele

Valminud on liikuvusinsener, tase 6 ja liikuvusinsener, tase 7 uuendatud kutsestandardid, millele ootame tagasisidet 29. märtsiks.

Olulisemate muudatustena on täiendatud standardite A-osa, lisades „Töö kirjeldusse“ erasektori valdkonnad,  „Kutsealasesse ettevalmistusse“ muu valdkonna kõrghariduse ja töökogemuse ning „Tulevikuoskused“.

Läbivalt on täiendatud B-osa sõnastust, mh lisati punktid hanke- ja pakkumusprotsessi kohta.

Kavandid tutvumiseks:

Liikuvusinsener, tase 6

Liikuvusinsener, tase 7

Võrdlustabel

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 29. märtsiks 2023 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content