Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi liikuvusinseneri kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi liikuvusinseneri kutsestandardite kavanditele

Valminud on liikuvusinsener, tase 6 ja liikuvusinsener, tase 7 uuendatud kutsestandardid, millele ootame tagasisidet 29. märtsiks.

Olulisemate muudatustena on täiendatud standardite A-osa, lisades „Töö kirjeldusse“ erasektori valdkonnad,  „Kutsealasesse ettevalmistusse“ muu valdkonna kõrghariduse ja töökogemuse ning „Tulevikuoskused“.

Läbivalt on täiendatud B-osa sõnastust, mh lisati punktid hanke- ja pakkumusprotsessi kohta.

Kavandid tutvumiseks:

Liikuvusinsener, tase 6

Liikuvusinsener, tase 7

Võrdlustabel

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 29. märtsiks 2023 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому