Skip to content
Home » Ootame arvamusi viipekeeletõlgi kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi viipekeeletõlgi kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud 6. taseme viipekeeletõlgi ja 7. taseme meister-viipekeeletõlgi kutsestandardid, millele ootame tagasisidet 31. märtsiks.

Kutsestandardeid uuendanud töörühm teeb ettepaneku mitte pikendada 5. taseme noorem-viipekeeletõlgi kutsestandardi kehtivusaega. Kutsestandard kehtib kuni 25.04.2023.

Sellist tulenevalt saab 6. taseme vanem-viipekeeletõlgist 6. taseme viipekeeletõlk ja 6. tasemel jäetakse ära juhendamise kompetents.

Läbivalt on uuendatud kutsestandardites kompetentside sõnastusi.

Kavandid tutvumiseks:

Viipekeeletõlk, tase 6

Viipekeeletõlk, tase 7

Viipekeeletõlgi kutsestandardis kasutatud terminite süsteem

Viipekeeletõlgi kutse-eetika nõuded

Keelte oskustasemete kirjeldused

Digipädevuste enesehindamisskaala

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 31. märtsiks 2023 (k.a) e-posti aadressil pilvi.laane@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content