Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi viipekeeletõlgi kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi viipekeeletõlgi kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud 6. taseme viipekeeletõlgi ja 7. taseme meister-viipekeeletõlgi kutsestandardid, millele ootame tagasisidet 31. märtsiks.

Kutsestandardeid uuendanud töörühm teeb ettepaneku mitte pikendada 5. taseme noorem-viipekeeletõlgi kutsestandardi kehtivusaega. Kutsestandard kehtib kuni 25.04.2023.

Sellist tulenevalt saab 6. taseme vanem-viipekeeletõlgist 6. taseme viipekeeletõlk ja 6. tasemel jäetakse ära juhendamise kompetents.

Läbivalt on uuendatud kutsestandardites kompetentside sõnastusi.

Kavandid tutvumiseks:

Viipekeeletõlk, tase 6

Viipekeeletõlk, tase 7

Viipekeeletõlgi kutsestandardis kasutatud terminite süsteem

Viipekeeletõlgi kutse-eetika nõuded

Keelte oskustasemete kirjeldused

Digipädevuste enesehindamisskaala

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 31. märtsiks 2023 (k.a) e-posti aadressil pilvi.laane@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому