Skip to content
Home » Ootame arvamusi raudteeinseneride kutsestandardite kavanditelele

Ootame arvamusi raudteeinseneride kutsestandardite kavanditelele

Valminud on uuendatud  raudteeinsener, tase 6, diplomeeritud raudteeinsener, tase 7 ja volitatud raudteeinsener, tase 8 kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 12. septembriks.

Uuendamise käigus ajakohastati läbivalt kutsestandardite sõnastust. Olulisemate struktuurimuudatustena:

  • loodi juurde eriveeremi ehitamise ja käitamisega seotud kompetents,
  • ehitamise ja korrashoiuga seotud tegevused viidi ühte kompetentsi (varem olid need kahes eraldi kompetentsis nimetustega ehitusjuhtimine ja tehnohoole),
  • kõik järelevalvega seonduv viidi ühte kompetentsi, mille tulemusel on kolme järelevalvet puudutava kompetentsi asemel üks,
  • lisati kompetents raudteerajatiste auditist 7. ja 8. tasemele.

Vaata lisaks: muudatuste kirjeldus.

Kavandid tutvumiseks:

Raudteeinsener, tase 6

Diplomeeritud raudteeinsener, tase 7

Volitatud raudteeinsener, tase 8

Võrdlustabel

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 12. septembriks 2022 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content