Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi raudteeinseneride kutsestandardite kavanditelele

Ootame arvamusi raudteeinseneride kutsestandardite kavanditelele

Valminud on uuendatud  raudteeinsener, tase 6, diplomeeritud raudteeinsener, tase 7 ja volitatud raudteeinsener, tase 8 kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 12. septembriks.

Uuendamise käigus ajakohastati läbivalt kutsestandardite sõnastust. Olulisemate struktuurimuudatustena:

  • loodi juurde eriveeremi ehitamise ja käitamisega seotud kompetents,
  • ehitamise ja korrashoiuga seotud tegevused viidi ühte kompetentsi (varem olid need kahes eraldi kompetentsis nimetustega ehitusjuhtimine ja tehnohoole),
  • kõik järelevalvega seonduv viidi ühte kompetentsi, mille tulemusel on kolme järelevalvet puudutava kompetentsi asemel üks,
  • lisati kompetents raudteerajatiste auditist 7. ja 8. tasemele.

Vaata lisaks: muudatuste kirjeldus.

Kavandid tutvumiseks:

Raudteeinsener, tase 6

Diplomeeritud raudteeinsener, tase 7

Volitatud raudteeinsener, tase 8

Võrdlustabel

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 12. septembriks 2022 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому