Skip to content
Home » Ootame arvamusi noorsootöötaja kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi noorsootöötaja kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud noorsootöötaja 4., 6. ja 7. taseme kutsestandardid, millele ootame tagasisidet 19. oktoobriks.

Noorsootöötaja kutsestandardite uuendamisel muudeti kompetentside ja tegevusnäitajate sõnastust täpsemaks, lühemaks, võeti välja kordused ning toodi paremini esile kutsetasemete vahelised erinevused. 7. tasemele lisati osakutse laagrikasvataja-juhataja.

Vaata täpsemalt SIIT.

Kavandid tutvumiseks:

Noorsootöötaja 4

Noorsootöötaja 6

Noorsootöötaja 7

Kutsetasemete võrdlustabel

Kutsestandardis kasutatud mõisted

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 19. oktoobriks 2022 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content