Skip to content
Home » Ootame arvamusi lavatehniku ja -meistri kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi lavatehniku ja -meistri kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud 3. taseme lavatehniku, 4. taseme lavameistri ja 5. taseme juhtiva lavameistri kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 17. oktoobriks.

Kutsestandardite uuendamisel muutis töörühm üldoskuste kirjeldusi ja tegevusnäitajaid.

Lavatehniku kutsestandardis jäeti ära kompetents “Lavastuse ettevalmistamine”.

Uuendati terminite lisa – lisati lavaefekti ja lavakujunduse terminid ning täiendati lavaploki termini kirjeldust.

Sõnastati tulevikuoskused. Lähtuvalt uuendatud kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel. 

Dokumendid tutvumiseks

Lavatehnik, tase 3

Lavameister, tase 4

Juhtiv lavameister, tase 5

Keelte oskustasemete kirjeldused

Digipädevuste enesehindamisskaala

Kutsestandardis kasutatud terminid

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 17. oktoobril 2023 e-posti aadressile pilvi.laane@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content