Skip to content
Home » Ootame arvamusi konstruktsiooniehitajate kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi konstruktsiooniehitajate kutsestandardite kavanditele

Kutsekoda ootab arvamusi ja tagasisidet konstruktsiooniehitajate uuendatud kutsestandardite kavanditele.

Nendeks on:

Vaata lisaks: tabel tasemetevaheliste erinevustega

Konstruktsiooniehitajate kutsestandardites tehtud muudatused on nii tehnilised kui sisulised. Seetõttu on tõenäoliselt vajalik esmase kutse kutsestandardi alusel tehtud õppekavade muutmine.

Kõikide uuendatud kutsestandardite puhul on kasutatud uut kutsestandardi vormi. Kogu tekst on läbivalt ajakohastatud, sh sõnastatud tulevikuoskused ja üldoskused.

Sisulised muudatused

Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4 esmane kutse ja betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4

 • Muutunud on kutsestandardi kompetentside koostamise põhimõte: konstruktsioonipõhine kompetents → tööliigi põhine kompetents, tööülesanne on konstruktsioonipõhise tööliigi sees. Sellest tulenevalt on kompetentsid: lint- ja plaatvundamentide raketiste ehitamine; püst- ja rõhttarindite ning treppide raketiste ehitamine; betoonkonstruktsioonide sarrustamine; rõhttarindite ja kaldpindade (sh treppide) betoneerimine; püsttarindite betoneerimine; Kivistuvate betoonpindade töötlemine ja järelhooldus.
 • Kompetents „Energiatõhus ehitamine“ on viidud üldoskuste juurde.

Ehituspuusepp, tase 4 esmane kutse ja ehituspuusepp, tase 4

 • Kompetentsid „Troppimistööde tegemine“ ja „Energiatõhus ehitamine“ on viidud üldistesse kompetentsidesse.
 • Kutsestandardist on välja jäetud kompetentsid: „Puitkonstruktsioonide tööstuslik valmistamine“; „Leiliruumi ehitamine“; „Parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine“; „Palkseinte ehitamine“.
 • Kõik kutsestandardi kompetentsid on kohustuslikud kompetentsid.

Müürsepp, tase 4 esmane kutse ja müürsepp, tase 4

 • Kompetents „Kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ladumine on ümber nimetatud „Müüritiste ladumine“.
 • Kompetents „Müüritiste taastamine ja ümberehitamine“ nimetati ümber enam tööle vastavaks – „Müüritiste kohtparanduste tegemine“. Kompetentsi tegevusnäitajatest eemaldati krohvimisega seotud tegevusnäitajad.
 • Kompetents „Kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ladumine“ jagati kaheks kompetentsiks: „Kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ladumine“ ning “Kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ladumisega kaasnevad tööd“, vastavalt ka tegevusnäitajad.
 • Valitavad kompetentsid „Pindade märgkrohvimine“ ja „Parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine“ ei ole asjakohased ja on kutsestandardist välja jäetud. Esimene neist on krohvija töö ning teine plekksepa töö.
 • Valitav kompetents „Paekivist, raudkivist ja segatüüpi kiviaedade ladumine“ ning „Kivisillutiste rajamine“ ei ole asjakohane ja on kutsestandardist välja jäetud, kuna seostub pigem pärandehitusega.
 • Kompetentsid „Troppimistööde tegemine“ ja „Energiatõhus ehitamine“ on viidud üldistesse kompetentsidesse.

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 2. detsembril 2021 e-posti aadressil maris.saarsalu@kutsekoda.ee.

Skip to content