Skip to content
Home » Ootame arvamusi koka kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi koka kutsestandardite kavanditele

Kutsekoda ootab 4. aprilliks tagasisidet koka kutsestandardite kavanditele.

Kutsestandardites on põhjalikult üle vaadatud ja uuendatud kõik tegevusnäitajad.

Peamise uuendusena nüüd 5. tasemel eraldi kirjeldatud spetsialiseerumistega seotud kompetentsid. Samuti ei ole menüü koostamine enam eraldi kompetents, vaid osa toidutoodete disainimise kompetentsist. Ka ettevalmistamise ja planeerimisega seotud kompetentsid ei ole eraldi kompetentsina, vaid kirjeldatud teiste tööosade sees.

Täpsemalt on välja toodud ka 4. ja 5. taseme erisus. Lisaks on köögitöö juhtimisega seotud tegevused kirjas eraldi kompetentsis.

Kutsestandardid tutvumiseks

Kutsestandardi kavandi koostas töörühm, kuhu kuulusid esindajad erialaühendusest, ametit õpetavast kutsekoolist ning valdkonnas tegutsevatest ettevõtetest.

Pärast tagasiside kogumist ja selle läbivaatamist läheb uuendatud kutsestandard kinnitamiseks kutsenõukogule.

Tagasisidet ootame e-posti aadressil salome.virkus@kutsekoda.ee.

Skip to content