Skip to content
Home » Ootame arvamusi bürootöötaja, sekretäri ja juhiabi kutsestandardi kavanditele

Ootame arvamusi bürootöötaja, sekretäri ja juhiabi kutsestandardi kavanditele

Kuni 10. märtsini on võimalik teha ettepanekuid ja anda tagasisidet bürootöötaja, sekretäri ja juhiabi uuendatud kutsestandardi kavanditele.

Kõige suurema muutuse on läbi teinud bürootöötaja kutsestandard, mille eelmine versioon on koostatud teistest eraldi ning on seetõttu nüüd uuendamisel enne tähtaega.

Valdkonna terviklikumaks käsitlemiseks on kolm standardit nüüd koos üle vaadatud ja omavahel loogilistes seostes.

Bürootöötaja kutsestandardi struktuur on põhjalikult uuendatud, kõik tegevusnäitajad üle vaadatud ja kaasajastatud.

Sekretäri kutsestandardis on terviklikult kirjeldatud dokumendi- ja arhiivihalduse kompetentsid, sest sisulist piiri nende vahel ei ole enam võimalik tõmmata.

Juhiabi kutsestandardisse on lisaks dokumendi- ja arhiivihaldust puudutavale uuendusele lisatud ka hangete korraldamise kompetents, mille järgi on tööturul aina suurem nõudlus.

Kutsestandardid tutvumiseks:

Bürootöötaja tegeleb info edastamise, telefonisuhtluse, dokumenditöö ja ametikohtumiste teenindamisega, tagades bürootöö ladusa toimimise ja pakkudes tehnilist tuge.

Sekretär toetab organisatsiooni töö- ja suhtekorraldust ning korraldab teabevahetust ja dokumenditööd.

Juhiabi toetab juhtkonna tegevust, tegeleb organisatsiooni teabevahetuse, dokumenditöö, suhtekorralduse, projektijuhtimise ja hangete korraldamisega ning on kaasatud organisatsiooni juhtimistegevusse.

Tagasisidet ootame hiljemalt 10. märtsil 2022 e-posti aadressil salome.virkus@kutsekoda.ee.

Skip to content